SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave

Veiligheid

Vertrouwenspersoon

Indien er met de kinderen problemen zijn die duidelijk met de school te maken hebben dan kunt u hiervoor bij de leerkracht of de directie terecht.

Op het moment dat er iets ernstigs aan de hand is of als u er ook met de directie niet uitkomt kunt u contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen.

Onze vertrouwenspersonen zijn er voor zowel leerlingen als ouders. U kunt de vertrouwenspersonen om hulp vragen als u een informele klacht hebt en deze met de school wilt oplossen. De vertrouwenspersoon wijst de weg en kan adviseren.

De vertrouwenspersonen op onze school zijn:

Tevens bestaat de mogelijkheid contact op te nemen met de externe vertrouwenspersoon:

Annelies de Waal
Vertrouwenswerk.nl
Tel. 06-33646887
e-mail: anneliesdewaal@vertrouwenswerk.nl

Brabants Veiligheids Label (BVL)

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het label met het beeldmerk ‘Seef Zebra’ toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en veiligheid rond school. De kinderen van Basisschool Beneden Beekloop krijgen verkeerslessen, doen verkeersprojecten en diverse praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn of worden routes in samenwerking met de gemeente zo veilig mogelijk gemaakt.