SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Voor ouders & leerlingen » Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

De individuele ouderbijdrage over het schooljaar 2023-2024 is als volgt vastgesteld:

€ 45,00 per kind. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

De inning van de vrijwillige ouderbijdrage wordt gedaan door de ouderraad.

Heeft u vragen over de ouderbijdrage? Dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding of contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad via ouderbijdragebb@geldrophetnut.nl.