SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Welkom » Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband

Basisschool Beneden Beekloop is één van de twee Geldropse basisscholen van scholengroep SILFO en valt onder het Samenwerkingsverband Passend onderwijs PO Helmond- Peelland.

Basisschool Beneden Beekloop maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband PO Helmond-Peelland. Het samenwerkingsverband draagt eraan bij om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, dit zoveel mogelijk binnen de regio, dicht bij huis en in een reguliere school te laten plaatsvinden.

De Beneden Beekloop heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat vermeld in welke ondersteuningsbehoeften onze school kan voorzien. Het schoolondersteuningsplan is te vinden op onze website onder het menu “Documenten”.