SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Op school » Schoolverlof en verzuimbeleid

Schoolverlof en verzuimbeleid

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Het aanvragen van verlof voor uw zoon of dochter gaat via de applicatie van Social Schools.