SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Ons onderwijs » Kenmerkende activiteiten

Kenmerkende activiteiten

Musicals en weeksluitingen

Op onze school voert elke groep één musical en één weeksluiting per schooljaar op. Hiervoor wordt in de voorafgaande lesweken gezamenlijk geoefend.

De kinderen leren om zich te presenteren op het podium. Ze verzorgen een gevarieerd programma met zang, dans, toneel en muziek. In het jaaroverzicht vindt u de datum waarop de groep van uw kind een musical of weeksluiting heeft. U bent uiteraard van harte welkom bij de musical en de weeksluiting van uw kind. De tijden zijn als volgt: weeksluitingen van 13.15u tot 14.00u. De aanvangstijd voor een musical is voor de groepen 1 t/m 4 om 18.30u en voor de groepen 5 t/m 8 om 19.00u.

Coöperatief leren

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Met coöperatief leren oefenen de kinderen deze vaardigheid in de praktijk. We leren kinderen op een gestructureerde manier samenwerken en hebben alle leerlingen evenveel inbreng. Kinderen zijn actief met de leerstof bezig. Ze praten er met elkaar over waardoor de inhoud meer betekenis krijgt. Door samen te evalueren leren ze terug te kijken op hun eigen rol en handelen tijdens het samenwerkingsproces.

Veilige omgeving

In alle groepen wordt, aangepast aan de leeftijd, ruim aandacht besteed aan normen en waarden, sociale redzaamheid en sociale vaardigheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Kwink’. Met deze methode wordt er op een structurele wijze aandacht geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Er wordt gewerkt aan het vergroten van het zelfbewustzijn, het zelfvertrouwen, eigenwaarde, het respect voor anderen, respect voor een andere mening en respect voor andermans eigendommen. Zorg goed voor jezelf, de ander en je omgeving.

In groep 1 t/m 8  vormt dit de basis voor alle andere afspraken. De eerste periode van het schooljaar zijn de ‘Gouden Weken’. In deze weken staat het groepsvormingsproces centraal.

Creatieve vorming

Tekenen, schilderen en beeldende vorming komen aan bod in speciale lessen. We volgen hiervoor de methode ‘Laat maar zien’. Op die manier sluiten we aan bij de doorgaande lijn in de creatieve ontwikkeling van de kinderen. De prachtige eindresultaten komen mee naar huis of zijn aan de muren op school terug te vinden.

Activiteiten in groep 8

De kinderen in groep 8 sluiten hun basisschool af in een jaar vol met bijzondere activiteiten. Een van deze unieke gebeurtenissen is het afsluitende schoolkamp naar Vlieland.

Al meer dan 40 jaar zijn we te gast bij de accommodatie De Vliehorst.

We vragen ouders een bijdrage voor dit kamp. Het overgrote deel van de kosten wordt betaald uit de opbrengsten van de Steppenrace, Herfst- of Kerstconcert, Lentefeest.

De leerkrachten van groep 8 organiseren samen met de ouders en kinderen van groep 8 deze activiteiten. Met name het Lentefeest is een activiteit voor alle kinderen en ouders van onze school. Tijdens het Lentefeest zijn er diverse workshops te volgen en is er de mogelijkheid voor een hapje en een drankje.

Excursies voor alle groepen

De kinderen van basisschool Beneden Beekloop hebben jaarlijks een excursie. De kinderen van groep 3 gaan op visite bij Sinterklaas in het Kasteel van Sinterklaas. Zo heeft elke groep, mede door de financiële steun van de ouderraad, een excursie die past bij het betreffende leerstofaanbod van de groep.