SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Zorg, ondersteuning & veiligheid » Extra ondersteuning

Extra ondersteuning

Specialisten

Op onze school zijn een aantal leerkrachten gespecialiseerd op een specifiek onderdeel. Op deze manier is er veel kennis binnen onze school om goed onderwijs te bieden.

De diverse specialisten binnen onze school zijn:

  • Rekencoördinator
  • Taalcoördinator (taal, lezen, dyslexie)
  • Coördinator Meer- en Hoogbegaafdheid
  • Gedragsspecialist
  • Vertrouwenspersoon
  • Motorisch specialist
  • ICT specialist
  • Anti-pestcoördinator
  • schoolopleider (i.o)
Leertijdverlenging

In de periode april/mei zullen de leerkrachten met de ouders bepalen of een overgang naar het volgende leerjaar verantwoord is, of dat er moet worden gekozen voor een verlengd kleuterjaar (groep 1 en 2) of een doublure (groep 3 t/m 8). Er wordt rekening gehouden met individuele verschillen tussen kinderen, hierdoor wordt ‘het zittenblijven’ zoveel mogelijk voorkomen. In uitzonderlijke situaties kan doubleren gewenst zijn. De voordracht van doubleren is het resultaat van een overleg tussen de groepsleerkracht(en), intern begeleider, directie en eventueel externe deskundige(n). Deze volgen op basis van hun kennis en vaardigheden een professionele besluitvormingsprocedure, waarbij de belangen van het kind op Basisschool Beneden Beekloop voorop staan.