SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Zorg, ondersteuning & veiligheid » Meer- en Hoogbegaafdheid

Meer- en Hoogbegaafdheid

Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeftes van de kinderen met meer- en hoogbegaafdheid krijgen deze kinderen extra uitdagende opdrachten via verrijkingsmaterialen/opdrachten en aanbod op niveau in groep 1+2, Levelwerk in groep 3 t/m 8 en de plusklas vanaf groep 4 t/m 8.

De diverse verrijkingsmaterialen/opdrachten helpen de kinderen bij het ontwikkelen van executieve functies zoals plannen, samenwerken, concentreren en nog veel meer. De kinderen kiezen, samen met de leerkracht of in de Plusklas, een doel waar ze zich in willen ontwikkelen. Een keer per week krijgen de kinderen extra begeleiding om zich hier verder in te ontwikkelen.