SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Voor ouders & leerlingen » Informatievoorziening

Informatievoorziening

Rapporten en resultaten

Aan de leerlingen van groep 1 t/m 8 wordt tweemaal per jaar een rapport uitgereikt. Deze rapporten worden voordat ze mee naar huis gaan individueel met de leerling doorgesproken.
Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 maken we gebruik van de digitale rapporten die gekoppeld zijn aan ons leerlingvolgsysteem Parnassys.

Voor groep 1 en 2 wordt er een ’Dit ben ik’ rapport gemaakt.
Via het ouderportaal gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem Parnassys heeft u als ouder direct digitaal inzicht in de resultaten/leerprestaties van uw kind(eren)

Oudergesprekken

Aan het begin van het schooljaar vinden er met alle ouders kennismakingsgesprekken plaats, de ‘omgekeerde oudergesprekken’.

Ouders en leerkrachten wisselen ervaringen uit en maken eventueel afspraken.
De leerkracht hoort graag in het gesprek hoe het thuis met uw kind gaat.
In november zijn de oudergesprekken gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.
In februari/maart worden de rapportgesprekken gevoerd. Hierbij worden onder andere de toetsresultaten van het IEP leerlingvolgsysteem besproken.

Aan het einde van het schooljaar zijn er facultatieve oudergesprekken, op verzoek van de ouder(s) of leerkracht.

Informatieavond en kijkavond

Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatieavond voor ouders georganiseerd. Ouders ontvangen die avond specifieke informatie over het aanbod van de leerkracht over het aanbod van de groep waarin hun zoon/dochter zit. Twee keer per jaar organiseren we een kijkmoment voor de groepen 1 t/m 8. Ouders kunnen op dat moment een kijkje nemen in de klas en het werk van hun kind bekijken.

Social Schools en nieuwsbrief Beneden Beekloop

Social Schools is de schoolapplicatie van basisschool Beneden Beekloop waarin ouders berichten en foto’s kunnen ontvangen over de groep van hun kind.
De oudergesprekken worden eveneens gepland via deze applicatie.
In de jaarkalender van Social Schools zijn alle activiteiten van het gehele schooljaar te zien.
Daarnaast kunnen ouders via deze applicatie berichten sturen naar de leerkracht en ziekmeldingen doorgeven.

De nieuwsbrief van basisschool Beneden Beekloop verschijnt enkele malen per jaar. Hierin vindt u gevarieerde informatie over de school. Informatie vanuit de directie, interne begeleiding, de ouderraad, de medezeggenschapsraad en over de activiteiten die plaats zullen vinden.

Jaaroverzicht en agenda

Voor het nieuwe schooljaar wordt een jaaroverzicht gemaakt. Dit jaaroverzicht wordt voor de zomervakantie met ouders gedeeld. Daarnaast worden alle schoolse activiteiten in de agenda van Social Schools geplaatst. Zijn er wijzigingen dan worden die in de agenda van Social Schools bijgewerkt.

Website

Op de website vindt u nog meer informatie over onze school.

Onze website is te vinden via de link: www.benedenbeekloop.nl
Daarnaast kunt u onze school volgen op Facebook en Instagram.