SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Op school » Afwezigheid leerkrachten

Afwezigheid leerkrachten

Indien een leerkracht door bijvoorbeeld ziekte niet aanwezig kan zijn op school, zal in eerste instantie een beroep gedaan worden op de parttime leerkrachten van onze school. In tweede instantie zullen we via externe contacten een invalkracht trachten te vinden. Indien bovenstaande mogelijkheden niet gelukt zijn, worden de leerlingen van de betreffende groep opgesplitst over de andere groepen van de school. Aan het begin van het schooljaar stelt iedere leerkracht voor alle kinderen een map samen waarin zich verschillende activiteiten bevinden die de kinderen zelfstandig kunnen verwerken. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen met de leerstof verder kunnen.

In het uiterste geval, als vervangende leerkrachten niet beschikbaar zijn en opsplitsen niet mogelijk is, kunnen we geen onderwijs bieden en krijgen de kinderen thuiswerk. Uiteraard proberen we deze ingrijpende maatregel te allen tijde te voorkomen.