SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Ons onderwijs » Onderwijsdoelen

Onderwijsdoelen

Onze onderwijsdoelen

 1. Onze school zorgt voor een breed aanbod met behulp van actuele methodes
 2. Onze school realiseert passende opbrengsten
 3. Wij houden ons onderwijsaanbod actueel
 4. Op onze school zorgen we voor een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen
 5. Wij besteden expliciet aandacht aan de wereld om ons heen waarbij we verbinding leggen tussen het onderwijs en de leefomgeving
 6. Onze school besteedt planmatig aandacht aan levensbeschouwing, sociale ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling (burgerschap)
 7. Op onze school zorgen we voor een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen van 2 tot 12 jaar
 8. Op onze school geven we passend onderwijs
 9. Wij besteden expliciet aandacht aan meer- en hoogbegaafdheid
 10. Wij bieden expliciet aandacht aan kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte
 11. Op onze school richten we ons op internationalisering
Uitstroompercentages

Onze resultaten zijn ook te vinden op Scholen op de kaart.

Schooljaar
Centrale Eindtoets Cito
Landelijk gemiddelde
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
534.0
535.2
537.4
Geen toetsafname ivm COVID-19
539.3
534.9
534.8
534.6
-
535.7
Uistroom voortgezet onderwijs 2022-2023
Aantal leerlingen
VWO
HAVO/VWO
HAVO
VMBO-T/HAVO
VMBO-T
VMBO-K/VMBO-T
VMBO-K
VMBO-B/VMBO-K
VMBO-B
7
8
9
4
6
6
1
3
1