SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Op school » Schooltijden

Schooltijden

Schooltijden

Op Basisschool Beneden Beekloop wordt gewerkt volgens het ‘5-gelijke dagen model’

Onze lestijden voor de groepen 1 tot en met 8 zijn:

Maandag t/m vrijdag: 08.30-14.00 uur
De kinderen spelen dagelijks (onder begeleiding van de leerkracht) van 10.00-10.15 uur of van 10.15-10.30 uur
Pauze groep 1 t/m 5: 11.30-12.00 uur
Pauze groep 6 t/m 8: 12.00-12.30 uur

Vakantierooster
Vakantie
Eerste vakantiedag
Laatste vakantiedag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie (incl. koningsdag)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Maandag 16 oktober 2023
Maandag 25 december 2023
Maandag 12 februari 2023
1 april 2024
Maandag 22 april 2024
Donderdag 9 mei 2024
Maandag 20 mei 2024
Maandag 8 juli 2024
Vrijdag 20 oktober 2023
Vrijdag 5 januari 2024
Vrijdag 16 februari 2024
1 april 2024
Vrijdag 3 mei 2024
Vrijdag 10 mei 2024
Maandag 20 mei 2024
Vrijdag 18 augustus 2024
Studiedagen
 • 23 oktober
 • 6 december
 • 25 januari (SILFO)
 • 5 februari
 • 2 april
 • 12 juni
 • *nog in te plannen
 • *nog in te plannen

* Er worden in het schooljaar 2023-2024 nog drie studiedagen ingepland vanwege een verhuizing naar een tijdelijke huisvesting en een nog in te plannen studiedag van SILFO. Vanwege een geplande stakingsdag moet de SILFO dag verplaatst worden. Het is nog niet bekend wanneer deze dag gepland gaat worden. Ook is nog niet bekend wanneer de verhuizing plaatsvindt. We streven er naar om deze studiedagen voor de Kerstvakantie met u gedeeld te hebben.

Vrije vrijdagmiddagen (vanaf 12.00 uur)
 • 22 december
 • 9 februari
 • 5 juli