SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Op school » Huishoudelijke zaken

Huishoudelijke zaken

Overzicht groepen en leerkrachten

* juffrouw Monique start het schooljaar 23-24 met reintegratieactiviteiten. In oranje wordt aangegeven welke leerkracht de groepsverantwoordelijkheid heeft.

Onderwijsassistenten:  Maaike van Leenders en Femke Kolenberg
Directeur: Harold van der Venne
Bouwcoördinatoren: Mieke Thijssen (onderbouw) en Brigitte van den Broek (bovenbouw)
Intern begeleiders: Hanneke Custers (onderbouw) en Astrid Klomp (bovenbouw)
Facilitair medewerker: Ando Alting Siberg
Schoonmaak: Jos van Santvoort

Lichamelijke opvoeding

De kleuters krijgen gymles in de speelzaal van de school.
De overige groepen krijgen gymles in Sporthal ‘de Kievit’.
De gymlessen worden gegeven op dinsdag en vrijdag. Als het weer het toelaat is de onderbouw buiten te vinden. De kinderen kunnen daar hollen, klimmen, fietsen en nog veel meer.

Gymkleding

Voor de kleuters zijn eenvoudige gymschoenen zonder veters, maar met elastiek of klittenband en voorzien van hun naam, gewenst. Gymkleding is niet nodig.
Gymkleding voor de groepen 3 t/m 8; een sportbroek en t-shirt, gym-/sportschoenen met schone zolen, die geen zwarte strepen achterlaten op de vloer.

Wij adviseren om alle spullen te voorzien van naam.

Groep 1-2 gaat volgens een wisselend rooster naar de speelzaal of naar buiten. Bij de gymlessen voor groep 1-2 worden de volgende lessen afwisselend aangeboden:

  • Lessen met toestellen
  • Spellessen
  • Vrije bewegingslessen
  • Dans/drama activiteiten
Verjaardagen en gezonde traktaties

Een verjaardag is voor elk kind een groot feest dat op school in de groep gevierd mag worden. In de groepen 1-2 wordt de verjaardag meestal aan het begin van de ochtend gevierd. In de groepen 3 t/m 8 wordt de jarige vlak voor de ochtendpauze in het zonnetje gezet.

Informeer voordat u trakteert bij de leerkracht van uw kind of er kinderen met een allergie in de klas zitten. We geven de voorkeur aan een gezonde traktatie. (Geen lolly’s, zuurtjes, speelgoed etc.) Spreek in overleg met de leerkracht van uw kind af wanneer u de verjaardag van uw kind kan vieren.

Wij stellen het op prijs als uitnodigingen voor feestjes niet op school uitgedeeld worden. Hiermee worden teleurstellingen bij niet uitgenodigde kinderen voorkomen.

Gezond tussendoortje

‘s Morgens hebben de kinderen een korte pauze. In die pauze krijgen de kinderen de gelegenheid om een tussendoortje te eten en te drinken. Als school promoten we fruit en stellen het zeer op prijs als u dit mee geeft, in ieder geval geen snoep! Geef uw kind vooral niet te veel mee en zorg dat het fruit al schoongemaakt en eventueel gesneden is.

De hoeveelheid afval willen we graag beperken. Daarom vragen we om een beker en een bakje mee te geven voor drinken, tussendoortjes en de lunch. Graag voorzien van naam. Lege verpakkingen en drankkartons worden mee terug naar huis gegeven.

Hoofdluiscontrole

Na elke vakantie worden kinderen op hoofdluis gecontroleerd door vaste ouders. Als er bij uw kind luizen of neten worden geconstateerd wordt u persoonlijk op de hoogte gebracht, aangevuld met tips over de behandelwijze. De overige kinderen in de groep ontvangen dezelfde informatie/tips voor controle en behandelwijze. Wij verwachten dat ouders accuraat behandelen en zorgvuldig controleren.

Parkeren bij school

Naast de school is een kiss-en-ride zone en een kleine openbare parkeerplaats.

Voor de kinderen die met de fiets naar school komen is er een fietsenstalling. Van deze kinderen wordt verwacht dat zij hun fiets ordelijk en op slot in de fietsenstalling plaatsen.

We verzoeken de ouders en de kinderen mee te werken en, als het enigszins kan, de kinderen die in de directe nabijheid van school wonen te voet naar school te laten gaan.

De school is niet aansprakelijk voor schade of diefstal. In verband met de veiligheid is het voor iedereen verboden te fietsen op het schoolplein.

Toiletgebruik Kleutergroepen

We verwachten van alle kinderen op school dat ze zindelijk zijn, zelf naar het toilet kunnen en zelf hun billen af kunnen vegen. Voor de leerkracht is het onmogelijk om de groep alleen te laten. Indien een kind om medische redenen niet zindelijk is, doen wij een structureel beroep op de ouders. Bij een ongelukje helpen we graag maar ook bij regelmatig terugkerende vieze broeken rekenen we op dagelijkse hulp van de ouders.

Rookverbod

Onze school is een rookvrije school.
Dit houdt in dat het rookverbod geldt voor alle gebruikers en bezoekers van het gebouw en voor het schoolplein.

Sponsoring door bedrijven

Het sponsorbeleid van Silfo wordt op dit moment geactualiseerd. Op het moment dat dit gerealiseerd is, kunt u het sponsorbeleid vinden op onze website onder het menu “Documenten”.