SCHOOLGIDS 2023-2024
Sluit alles
Inhoudsopgave
Home » Ons onderwijs » Methodes en onderwijs

Methodes en onderwijs

Methodes

We gebruiken diverse methodes voor de verschillende vakgebieden op onze school. In onderstaande tabel staat een overzicht van de huidige methodes.

Vakgebied
Methode
Groep
Sociaal emotionele ontwikkeling
Alle ontwikkelingsgebieden
Aanvankelijk lezen
Voortgezet technisch lezen
Begrijpend lezen
Taal
Spelling
Schrijven
Rekenen
Engels
Natuur, Wetenschap en Techniek
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Wereldoriëntatie
Verkeer
Lichamelijke opvoeding
Creatieve vorming
Muziek
Ondersteuning Taal en lezen
Ondersteuning bij meer- en hoogbegaafdheid
Kwink
Kleuteruniversiteit
Veilig leren lezen
Estafette
Estafette
Taal Actief
Taal Actief
Pennenstreken
Pluspunt (Snappet gr. 5 t/m 8)
Join In
Natuurzaken en Mad Science
Wereldzaken
Tijdzaken
Zaken van Zwijssen
Let’s Go
Bewegingsonderwijs in het speellokaal
Laat maar zien
Eigenwijs
Bouw
Slimme Kleuterkist, Pientere Peuters, Levelwerk, Plusklas
Groep 1 t/m 8
Kleuters
Groep 3
Groep 4 t/m 8
Groep 4 t/m 8
Groep 4 t/m 8
Groep 4 t/m 8
Groep 3 t/m 8
Groep 3 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 5 t/m 8
Groep 5 t/m 8
Groep 5 t/m 8
Groep 3 en 4
Groep 1 t/m 8
Groep 1-2
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 2 en 3
Groep 1-2 , Groep 1-2, Groep 3 t/m 8, Groep 4 t/m 8
Leren leren

Op Basisschool Beneden Beekloop stimuleren we zelfstandigheid waardoor het kind leert verantwoordelijkheid te dragen, het werk te plannen en in te delen. Zelfstandig werken vraagt van kinderen dat ze elkaar onderling helpen, rekening houden met elkaar en zich houden aan gemaakte afspraken.

Huiswerk

Om de zelfstandigheid van kinderen te bevorderen, te leren plannen en de ouderbetrokkenheid te vergroten krijgen de kinderen vanaf groep 6 huiswerk mee naar huis.

Bijvoorbeeld het thuis lezen van een boek, het oefenen van tafeltjes of huiswerk gericht op wereldoriëntatie.